Notice of Mayco Meeting

 • Notice of Mayco Meeting

  Notice of Mayco Meeting
  Kennis van Burgermeesterskomittee Vergadering
  Tsebiso ya Kopano e tlwaelehileng ya Komiti ya Ramotse wa Phethahatso


  DATE/DATUM/LETSATSI: 26/04/2017

  TIME/TYD/NAKO: 10:00

  VENUE/PLEK/SEBAKA: Council Chamber, Civic Centre, Muller Street, BETHLEHEM